I ieuenctid Cymru

Paratowyd llawer o raglenni Cymraeg gan TWW yn arbennig ar gyfer y genhedlaeth ifanc.

Cafwyd cyfres werthfawr iawn ar gyfer disgyblion sydd ar fedr gadael yr ysgol, sef Dewis Gyrfa, a gyflwynwyd gan Mr. Jenkin Jones. Ynddi ymddangosodd arbenigwyr mewn llawer maes.

Yn ddiweddar cafwyd cyfres yn dwyn yr enw Colegau Cerdd, yn rhoi llwyfan i fyfyrwyr Cymreig sydd ar hyn o bryd yn astudio yn y gwahanol golegau cerdd. Bu nifer o raglenni ieuenctid dan ofal Mr. Hywel D. Robens yn boblogaidd iawn, yn arbennig felly y gystadieuaeth holi rhwng siroedd Cymru — Am y Gorau. Yn y gyfres Ar Brawf rhoddwyd gwobrau i’r myfyrw’yr llwyddiannus mewn prawf i bwyso a mesur gan bwy oedd y bersonoliaeth orau.

Felly y mae’r cyfrwng mynegiant electronig newydd — teledu annibynnol — yn edrych i’r dyfodol.