TWW yn arloesi mewn dysgu Cymraeg

Un o raglenni arloesi TWW oedd y gyfres Camau Cyntaf a gyflwynwyd gan Miss Cassie Davies, sef arbrawf mewn dysgu iaith drwy gyfrwng teledu.

Dyma’r tro cyntaf erioed i unrhyw gwmni teledu wneud y defnydd arbennig hwn o’i adnoddau. Defnyddiwyd llawer o wahanol fathau o ddulliau dysgu modern gan Miss Davies yn ystod y gyfres hon. Un o Arolygwyr Ysgolion Ei Mawrhydi ydoedd hi cyn ymddeol.

Y mae cyfres bellach yn cael ei pharatoi ar hyn o bryd.

Dyma a ddywed Miss Cassie Davies:

“Bwriad y gyfres gyntaf hon oedd rhoi ychydig wybodaeth o’r taith i’r rhai nad ydynt yn siarad Cymraeg, cynorthwyo’r rhai sy’n deall ychydig i ychwanegu at eu geirfa, a chadw diddordeb y rhai sydd eisoes yn medru’r iaith yn rhugl.”

TWW pioneer “Teaching Welsh”

A pioneer Welsh programme by TWW was the series Camau Cyntaf presented by Miss Cassie Davies as an experiment in using television for teaching a language.

This was the first time, anywhere, that a TV company had made this particular use of its resources. Many different modern teaching techniques were used during this series by Miss Davies, who was formerly H.M. Inspector of Schools. A further series is in course of preparation.

Miss Cassie Davies says:

“The aim of this first series was to give non-Welsh speaking people some knowledge of the language, to help those who have a little knowledge to brush up their vocabulary and to help maintain the interest of those who speak the language fluently.”