Rhaglenni Cymraeg TWW – Hydref 1960

BOB DYDD MAWRTH
AMSER TE
Yn cael ei gyflwyno gan Myfanwy Howell
Yn aur yn drydedd flwyddyn

BOB DYDD MERCHER (gan ddechrau Amt 31)
HER YR IFANC
Pobl ifanc yn herio’r sefydliadau

BOB DYDD LAU (gan ddechrau Medi laf)
PWY FASE’N MEDDWL?
Cystadleuaeth newydd
Rhywbeth allan o’r cyffredin

BOB DYDD GWENER (gan ddechrau Medi 2)
LLAIS Y LLENOR
Trafodaeth lenyddol

Cyhoeddwyd gan Adran Cyhoeddusrwydd TWW

TWW Welsh programmes – Autumn 1960

TUESDAYS
AMSER TE
Compere Myfanwy Howell
Now in its 3rd year

WEDNESDAYS (commencing 31st August.)
HER YR IFANC
Young people challenge the institutions

THURSDAYS (commencing 1st September)
PWY FASE’N MEDDWL?
A new quiz
Something out of the ordinary

FRIDAYS (commencing 2nd September)
LLAIS Y LLENOR
Literary discussion

Published by TWW Publicity Department