Cerdd a chân o Gymru

Bob mis y mae rhyw ddeng miliwn o bobl ledled Prydain yn gweld y rhaglen Gymraeg Gwlad y Gân — y gynulleidfa fwyaf a gafodd unrhyw gyfres o raglenni Cymraeg erioed.

Ivor Emmanuel

Ni bu unrhyw raglen gerddorol ar y teledu mor gyson lwyddiannus â hon.

Y mae’r corau sy’n ymddangos yn y rhaglen wedi eu ffurfio a’u hyfforddi gan Norman Whitehead, cyfarwyddwr cerdd TWW.

Lleolir y rhaglen ym mhentref dychmygol Llanteli, ac y mae’r cyfarwyddwr,

Christopher Mercer, yn gofalu am gefndir gwahanol iddi bob mis.

Ymhlith y rhaglenni cerddorol eraill a gyflwynwyd gan TWW y mae Trysor o Gân, rhaglen y cymerodd rhai o offerynwyr blaenaf Cymru ran ynddi, a Hoff Alawon a roes gyfle i gerddorion adnabyddus i ddewis eu hoff ddarnau cerddorol.

Y cyfarwyddwr cerdd, Norman Whitehead, yn trafod un o’r catteuon gydag Ivor Emmanuel
Rhati o stiwdio TWW yn ystod teledu un o raglenni Gwlad y Gân

Music and song from Wales

Each month the Welsh programme Land of Song is seen throughout Great Britain by some ten million viewers — the largest audience ever obtained by a Welsh programme series. It is the most consistently successful musical programme ever presented on television.

Ivor Emmanuel
The groups of singers who appear in the programme were formed and trained by TWW musical director Norman Whitehead and, with the programme centred on the imaginary village of Llantelly, director Christopher Mercer places the show in a different setting each month.

Other musical programmes presented by TWW have included Trysor o Gân, an intimate programme featuring leading Welsh instrumentalists and singers and Hoff Alawon, in which distinguished guests selected their favourite music.

Musical Director Norman Whitehead discusses an item with lvor Emmanuel
A part of the TWW No. 1 studio during a Land of Song transmission