Problemau ac opiniynau yng Nghymru heddiw

Nid oes dull mwy uniongyrch o drosglwyddo gwybodaeth a barn na thrwy gyfrwng teledu, ac y mae TWW yn enwog erbyn hyn am rymuster a choethder eu rhaglenni trafod.

Yn y gyfres Pawb â’i Farn bu tri Chymro adnabyddus yn trafod pwnc o ddiddordeb arbennig bob wythnos, gyda John Eilian yn y gadair, ac mewn cyfres arall, Gŵr Gwadd, bu panel o dair merch yn holi rhai o wŷr a gwragedd amlycaf y genedl.

Y mae Mr. Raymond Edwards yn un arall o gadeiryddion llithrig a deallus rhaglenni TWW.

Problems and opinions in Wales to-day

There is no more immediate way of communicating information and opinion than by television, and TWW have become well known for the vigour and style of their informative programmes. Among the Welsh series presented have been Pawb â’i Farn when each week three prominent Welshmen, under the chairmanship of John Eilian, discussed topics of special interest. In another series, Gŵr Gwadd, a panel of three women interviewed each week a leading figure in Welsh life.

Mr. Raymond Edwards is another fluent and assured chairman of TWW programmes.