Amser Te gyda Myfanwy Howell

Bob wythnos er pan ddechreuodd TWW deledu rhaglenni (gydag ychydig eithriadau prin) y mae Myfanwy Howell wedi cyflwyno’r rhaglen gylchgrawn Amser Te. Erbyn hyn y mae’r rhaglen hon wedi mynd allan dros 130 o weithiau. Y mae’r rhaglen yn apelio’n arbennig iawn at y gwragedd, ac y mae’r llu mawr o lythyron a ddaw i law yn cynnwys nifer sylweddol oddi wrth bobl y tu allan i Gymru. Ar wahân i eitemau am arddio a gwaith llaw, eitemau cerddorol a sgyrsiau gyda phobl adnabyddus a diddorol, un o nodweddion mwyaf poblogaidd y rhaglen yw’r cyfarwyddiadau coginio a roddir bob wythnos. Y mae’r rhain wedi eu cyhoeddi.

Genedigol o Sir Fôn yw Myfanwy Howell. Y mae’n ynad heddwch ac yn enwog drwy Gymru am ei gwaith cyhoeddus.

Amser Te with Myfanwy Howell

Each week since TWW went on the air, Myfanwy Howell has, with only rare breaks, introduced the miscellany programme Amser Te. More than 130 editions have been presented.

It is a programme with a very definite feminine appeal and the large post bag includes many letters from people outside Wales.

Apart from gardening, handicrafts, musical items and interviews with well known and interesting personalities, the programme has become especially well known for the recipes which end each edition. These have been published.

Born in Anglesey, Mrs. Howell is a magistrate and well known throughout Wales for her public work.