Rhaglenni Cymraeg

Y mae’r patrwm diwylliannol Cymreig sydd wedi datblygu drwy’r canrifoedd yn cael mynegiant newydd y dyddiau hyn drwy gyfrwng teledu.

Y wefan hon yn darlunio rhai o nodweddion y rhaglenni Cymraeg a gynhyrchir gan TWW yn eu stiwdio ym Mhontcanna, Caerdydd, ar gyfer yr ardaloedd a wasanaethir gan erial trawsyrru’r Awdurdod Teledu Annibynnol yn Saint Hilari.