Amser Te gyda Myfanwy Howell

Bob wythnos er pan ddechreuodd TWW deledu rhaglenni (gydag ychydig eithriadau prin) y mae Myfanwy Howell wedi cyflwyno’r rhaglen gylchgrawn Amser Te. Erbyn hyn y mae’r rhaglen hon wedi mynd allan dros 130 o weithiau. Y mae’r rhaglen yn apelio’n arbennig iawn at y gwragedd, ac y mae’r llu mawr o lythyron a ddaw i law yn cynnwys nifer sylweddol oddi wrth bobl y tu allan i Gymru. Ar wahân i eitemau am arddio a gwaith llaw, eitemau cerddorol a sgyrsiau gyda phobl adnabyddus a diddorol, un o nodweddion mwyaf poblogaidd y rhaglen yw’r cyfarwyddiadau coginio a roddir bob wythnos. Y mae’r rhain wedi eu cyhoeddi.

Genedigol o Sir Fôn yw Myfanwy Howell. Y mae’n ynad heddwch ac yn enwog drwy Gymru am ei gwaith cyhoeddus.

Rhaglenni Cymraeg TWW – Hydref 1960

BOB DYDD MAWRTH
AMSER TE
Yn cael ei gyflwyno gan Myfanwy Howell
Yn aur yn drydedd flwyddyn

BOB DYDD MERCHER (gan ddechrau Amt 31)
HER YR IFANC
Pobl ifanc yn herio’r sefydliadau

BOB DYDD LAU (gan ddechrau Medi laf)
PWY FASE’N MEDDWL?
Cystadleuaeth newydd
Rhywbeth allan o’r cyffredin

BOB DYDD GWENER (gan ddechrau Medi 2)
LLAIS Y LLENOR
Trafodaeth lenyddol

Cyhoeddwyd gan Adran Cyhoeddusrwydd TWW

Amser Te with Myfanwy Howell

Each week since TWW went on the air, Myfanwy Howell has, with only rare breaks, introduced the miscellany programme Amser Te. More than 130 editions have been presented.

It is a programme with a very definite feminine appeal and the large post bag includes many letters from people outside Wales.

Apart from gardening, handicrafts, musical items and interviews with well known and interesting personalities, the programme has become especially well known for the recipes which end each edition. These have been published.

Born in Anglesey, Mrs. Howell is a magistrate and well known throughout Wales for her public work.

TWW Welsh programmes – Autumn 1960

TUESDAYS
AMSER TE
Compere Myfanwy Howell
Now in its 3rd year

WEDNESDAYS (commencing 31st August.)
HER YR IFANC
Young people challenge the institutions

THURSDAYS (commencing 1st September)
PWY FASE’N MEDDWL?
A new quiz
Something out of the ordinary

FRIDAYS (commencing 2nd September)
LLAIS Y LLENOR
Literary discussion

Published by TWW Publicity Department