Newyddion y dydd gan TWW

Y mae gan TWW restr hir o ohebwyr ac o dynwyr lluniau i gynorthwyo’r Adran Newyddion i gyflwyno’r newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau o bwys yng Nghymru.

Teledir ugain munud o newyddion Cymraeg bob wythnos. Fe’u darllenir gan Eirwen Davies.

TWW reports the news in Wales

Fed by a network of correspondents and film cameramen, the TWW news desk presents graphic up-to-the-minute coverage of events and matters of interest in Wales.

The Welsh news bulletins covering twenty minutes of transmission time each week, are often read by Eirwen Davies.