Newyddion y dydd gan TWW

Y mae gan TWW restr hir o ohebwyr ac o dynwyr lluniau i gynorthwyo’r Adran Newyddion i gyflwyno’r newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau o bwys yng Nghymru.

Teledir ugain munud o newyddion Cymraeg bob wythnos. Fe’u darllenir gan Eirwen Davies.