I ieuenctid Cymru

Paratowyd llawer o raglenni Cymraeg gan TWW yn arbennig ar gyfer y genhedlaeth ifanc.

Cafwyd cyfres werthfawr iawn ar gyfer disgyblion sydd ar fedr gadael yr ysgol, sef Dewis Gyrfa, a gyflwynwyd gan Mr. Jenkin Jones. Ynddi ymddangosodd arbenigwyr mewn llawer maes.

Yn ddiweddar cafwyd cyfres yn dwyn yr enw Colegau Cerdd, yn rhoi llwyfan i fyfyrwyr Cymreig sydd ar hyn o bryd yn astudio yn y gwahanol golegau cerdd. Bu nifer o raglenni ieuenctid dan ofal Mr. Hywel D. Robens yn boblogaidd iawn, yn arbennig felly y gystadieuaeth holi rhwng siroedd Cymru — Am y Gorau. Yn y gyfres Ar Brawf rhoddwyd gwobrau i’r myfyrw’yr llwyddiannus mewn prawf i bwyso a mesur gan bwy oedd y bersonoliaeth orau.

Felly y mae’r cyfrwng mynegiant electronig newydd — teledu annibynnol — yn edrych i’r dyfodol.

For the Youth of Wales

Many of the Welsh programmes series have been designed specially for the younger generation by the TWW Welsh Department.

A well illustrated series on careers, Dewis Gyrfa, open to school leavers of all ages, was conducted by Mr. Jenkin Jones and featured acknowledged experts in many fields.

Colegau Cerdd has currently featured Welsh students at present studying in music colleges. Many other programmes compered by Hywel D. Roberts have been popular, especially the inter-county quiz Am y Gorau. The series Ar Brawf awarded prizes to those students who passed a cross examination designed to test personality.

As the young electronic medium of communication, independent television looks to the future.